تعبیر خواب سوختن در اتش جهنم و سوختن در آتش امام صادق و عذاب آخرت

تعبیر خواب سوختن در اتش جهنم و سوختن در آتش امام صادق و عذاب آخرت

تعبیر خواب سوختن در اتش جهنم تعبیر خواب سوختن در اتش جهنم ؛ معنی سوختن در اتش جهنم چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب …

تعبیر خواب دیدن شپش در خواب

تعبیر خواب دیدن شپش در خواب

تعبیر خواب دیدن شپش در خواب تعبیر خواب دیدن شپش در خواب ، معنی دیدن شپش در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش …

تعبیر خواب کلاغ امام صادق و حضرت یوسف و کشتن کلاغ و گربه سیاه

تعبیر خواب کلاغ امام صادق و حضرت یوسف و کشتن کلاغ و گربه سیاه

تعبیر خواب کلاغ تعبیر خواب کلاغ امام صادق و حضرت یوسف و کشتن کلاغ و گربه سیاه همگی در سایت بزرگ ایرانیان.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است …

تعبیر خواب خرطوم فیل

تعبیر خواب خرطوم فیل ، معنی دیدن خرطوم فیل در خواب ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب دیدن قورباغه ، معنی دیدن قورباغه در خواب چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب خرطوم فیل چیست

ابرایم کرمانی می گوید که اگر اجزای بدن فیل داشته باشی مانند پوست و استخوان و عاج و خرطوم فیل معنی خواب این است که چیزی از بزرگی به شما می رسد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب فرار از میمون ، معنی فرار کردن از میمون در خواب چیست

تعابیر دیگر دیدن فیل در خواب

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب فیل را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

منوچهر مطیعی

فیل در خواب ما اصلا ربطی به زن ایرانی ندارد و نشان دهنده عظمت و نعمت و بزرگی است همراه با نزمش و ملایمت.

اگر در خواب دیدیم که سوار فیل شده ایم و حیوان مطیع ما است معنی خواب این است که به شوکت و بزرگی می رسیم و در هر رشته ای که فعالیت داریم در آن ترقی زیادی می کنیم.

اگر در خواب یک گله فیل را ببینیم که از جایی عبور می کنند و ما آنها را تماشا می کنیم معنی خواب این است که با گروهی از بزرگان برخورد می کنیم.

اگر در خواب دیدید که در کنار فیل بزرگی قرار گرفته اید معنی خواب این است که شرایط بزرگ شدن برای شما پیش می آید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب زالو چسبیده به دست ، معنی دیدن زالو چسبیده به دست در خواب

اگر در خواب دیدید که می خواهید سوار فیل شوید ولی نمی توانید معنی خواب شما این است که در کار خود موفق نمی شوید و به کامیابی نمی رسید.

فیل به هیچ عنوان نمی تواند دشمن شما باشد و اگر دیدید که فیلی دنبال شما گذاشته است معنی خواب یک حادثه بزرگ است که عظمت آن شما را می ترساند.

ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دیدید که سوار فیل شده اید و فیل مطیع شما است یعنی به بزرگی می رسید.

اگر در خواب دیدید که گوشت فیل می خورید به همان اندازه که می خورید از بزرگی به شما سود می رسد

اگر اجزای بدن فیل داشته باشی مانند پوست و استخوان و عاج فیل معنی خواب این است که چیزی از بزرگی به شما می رسد.

اگر در خواب دیدید که در جنگی سوار فیل شده اید معنی خواب این است که دشمن بزرگی را شکست می دهید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب شلوار کوتاه برای مرد ، شلوار کوتاه مرده + پاره شدن شلوار مرد

اگر در خواب ببینید که سوار فیل هستید و از روی فیل می افتید معنی خواب این است که بلا بزرگی سرتان می آید.

اگر در خواب ببینید که فیلی در جنگ بیفتد و بمیرد معنی خواب این است که بزرگی در آن منطقه می میرد.

امام صادق ع

دیدن فیل در خواب شش معنی دارد.

معنی اول دیدن فیل در خواب پادشاه بزرگ است.

معنی دوم دیدن فیل در خواب مرد غلام است.

معنی سوم دیدن فیل در خواب مردی است که چهارپا اجاره می دهد.

معنی چهارم دیدن فیل در خواب مردی قدرتمند و با هیبت است.

معنی پنجم دیدن فیل در خواب مرد حسود است.

معنی ششم دیدن فیل در خواب مردی ستمکار و خونخوار است.

تعبیر خواب فیل بزرگ تعبیر خواب فیل تعبیر خواب فیل امام صادق تعبیر خواب فیل حضرت یوسف تعبیر خواب فیل یونگ تعبیر خواب فیل در آب تعبیر خواب فیل مرده تعبیر خواب بچه فیل

آخرین بروز رسانی در : شنبه 3 اردیبهشت 1401
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام بای اینترنت استور و لینک مستقیم بلا مانع است.