تعبیر خواب دیدن گنجشک در خانه و گرفتن گنجشگ زیاد در دست برای دختر مجرد و زن باردار ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن گنجشک در خانه و گرفتن گنجشگ زیاد در دست برای دختر مجرد و زن باردار ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن گنجشک در خانه تعبیر خواب دیدن گنجشک در خانه ، معنی دیدن گنجشک در خانه در خواب همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم …

تعبیر خواب سیل آب و سیل بردن ماشین و آب گرفتگی خیابان یوتاب و سیل خون

تعبیر خواب سیل آب و سیل بردن ماشین و آب گرفتگی خیابان یوتاب و سیل خون

تعبیر خواب سیل آب تعبیر خواب سیل آب ، و آب گرفتگی خیابان و غرق شدن فرزند در سیل همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب …

تعبیر خواب دکتر زنان و مامایی رفتن برای بچه دار شدن و نسخه دکتر روانشناس

تعبیر خواب دکتر زنان و مامایی رفتن برای بچه دار شدن و نسخه دکتر روانشناس

تعبیر خواب دکتر زنان تعبیر خواب دکتر زنان ، معنی دیدن دکتر زنان در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب …

تعبیر خواب چاه فاضلاب در خانه

تعبیر خواب چاه فاضلاب در خانه ، معنی دیدن چاه فاضلاب خانه در خواب چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب اذان دادن ، معنی دادن و گفتن و شنیدن در خواب های ما چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب چاه فاضلاب در خانه چیست

اگر در خواب دیدید که فاضلاب خانه شما گرفته است و آب جمع شده است معنی خواب شما این است که غمی به شما می رسد.

اگر در خواب دیدید که فاضلاب خانه شما گرفته است ولی بازش می کنید معنی خواب شما این است که مشکلی برای شما پیش می آید که قابل حل است.

اگر در خواب دیدید که لوله فاضلاب را درست می کنید معنی خواب شما این است که به سبب کاری حیثیت و آبروی شما زیاد می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب افتادن بچه در چاه ، معنی افتادن بچه در چاه در خواب چیست

اگر فاضلاب خانه همسایه به خانه شما نشت دهد معنی خواب این است که سودی به شما می رسد ولی اگر بوی بد داشته باشد به شما اندوه می رسد.

اگر در خواب دیدید که بدنتان با فاضلاب کثیف شده است و شما در خواب حس بدی دارید معنی خواب این است که به سبب کاری پشیمان می شوید.

اگر لباس های شما آلوده شود یعنی دیگران شما را سرزنش می کنند.

به طور کلی دیدن فاضلاب در خواب زمانی معنی بدی می دهد که بوی بدی داشته باشد.

تعابیر دیگر دیدن چاه در خواب

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب چاه را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

منوچهر مطیعی

چاه در خواب ما مکر و حیله است و هر چه بزرگتر و عمیق تر باشد این مکر خطرناکتر است و چون مکر را به زن منصوب دانسته اند چاه در خواب ما به زن اشاره دارد.

اگر در خواب ببینید در جایی چاه می کنید از آن منطقه زن می گیرید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب شکار فاخته ، معنی دیدن شکار فاخته در خواب های ما چیست

چاه در خواب می تواند منبع علم باشد و دیدن چاه آب نشانه عالم شدن است و کسب روزی حلال.

اگر در خواب چاه آب ببینیم یعنی مالی به ما می رسد.

آب چاه هم در خواب به روزی حلال معنی می شود.

ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دیدی که چاه می کنی و خیلی زود به آب می رسی معنی خواب تو این است که همسرت بیمار می شود و دارایی ات را خرج او می کنی.

اگر در خواب ببینی که سطل را می اندازی تا آب از چاه بکشی و طناب پاره می شود معنی خواب این است که خدا به تو فرزند معلول می دهد.

اگر از چاه آب بکشی و این آب تیره و سیاه باشد معنی خواب این است که غم و ناراحتی به تو می رسد ولی اگر آب سفید و شفاف و گوارا بود معنی خواب این است که به تو ارث و مال می رسد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب رفتن به مسابقه ورزشی ، معنی رفتن به مسابقات در خواب چیست

اگر در خواب چاه پر آب ببینی معنی خواب زنی جوانمرد و بخشنده است.

اگر آب چاه کم باشد معنی خواب زنی پست و فرومایه است.

اگر آب چاه در زمین فرو رود و یا خود چاه در زمین فرو رود معنی خواب این است که زن هلاک می شود.

اگر در خواب دیدی که در چاهی ادرار می کنی معنی خواب این است کهمال حلال از کسی به تو می رسد.

امام صادق ع

دیدن چاه در خواب پنج معنی دارد.

معنی اول دیدن چاه در خواب زن است.

معنی دوم دیدن چاه در خواب کنیز و خدمتکار است.

معنی سوم دیدن چاه در خواب عالم است.

معنی چهارم دیدن چاه در خواب ثروت فراوان است.

معنی پنجم دیدن چاه در خواب مکر و حیله است.

دیدن مرد چاه کم در خواب هم مکر و حیله است.

تعبیر خواب آب فاضلاب در خانه تعبیر خواب بالا زدن فاضلاب در خانه تعبیر خواب تخلیه چاه فاضلاب تعبیر خواب چاه مدفوع تعبیر خواب باز شدن چاه در خانه تعبیر خواب پر شدن چاه فاضلاب تعبیر خواب فاضلاب اشپزخانه تعبیر خواب افتادن در چاه فاضلاب و نجات یافتن

آخرین بروز رسانی در : شنبه 3 اردیبهشت 1401
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام بای اینترنت استور و لینک مستقیم بلا مانع است.