تعبیر خواب ماما و کمک به زایمان و روانپزشک و نسخه دکتر و پزشک قانونی

تعبیر خواب ماما و کمک به زایمان و روانپزشک و نسخه دکتر و پزشک قانونی

تعبیر خواب ماما تعبیر خواب ماما ، معنی بودن و دیدن و دکتر ماما در خواب و مامایی چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب …

تعبیر خواب پلیس در خانه و پلیس زن شدن و کتک زدن پلیس و تعقیب شدن توسط پلیس ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب پلیس در خانه و پلیس زن شدن و کتک زدن پلیس و تعقیب شدن توسط پلیس ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب پلیس در خانه تعبیر خواب پلیس در خانه ؛ معنی دیدن پلیس در خانه در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش …

تعبیر خواب کشاورزی پر اب و سد در خانه و ابیاری با اب گل الود و زمین برنج کاری

تعبیر خواب کشاورزی پر اب و سد در خانه و ابیاری با اب گل الود و زمین برنج کاری

تعبیر خواب کشاورزی پر اب تعبیر خواب کشاورزی پر اب ، معنی دیدن کشاورزی پر اب در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش …

تعبیر خواب رنگ سفید دیوار

تعبیر خواب رنگ سفید دیوار ، معنی دیدن رنگ سفید دیوار در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب قطار شهربازی ؛ معنی دیدن قطار شهربازی در خواب های ما چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب رنگ سفید دیوار چیست

منوچهر مطیعی می گوید که دیدن رنگ سفید در خواب خوب است.

ابن سیرین می گوید که دیدن رنگ سفید در خواب نشان دهنده این موضوع است که بیننده خواب دین پاکی دارد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب چاقی دیگران ؛ معنی دیدن چاقی دیگران در خواب های ما چیست

حضرت یوسف می فرماید که دیدن رنگ سفید بر هر چیزی به این معنی است که شما حرمت پیدا می کنید.

تعابیر دیگر دیدن رنگ در خواب

برای تکمیل شدن این بحث تعبیر خواب رنگ را از دید معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

امام صادق ع

دیدن رنگ قرمز در خواب نشانم دهنده خیر و برکت است و عزت و پیروزی و داشتن دین پاک است و این رنگ ، رنگ لباس اهل بهشت است.

اگر در خواب رنگ قرمز ببینیم معنی خواب ما پرخاش و دعوا و جنگ و دشمنی است.

دیدن رنگ سبز در خواب نشانه عزت و سربلندی و پارسایی و زهد است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب تونل زیرزمین ، معنی دیدن تونل زیرزمین در خواب های ما چیست

دیدن رنگ زرد در خواب به بیماری اشاره دارد.

اگر مردی در خواب رنگش زرد باشد معنی خواب او این است که به او تهمت زده می شود.

اگر در خواب پادشاه و بزرگان کشو را را به رنگ سیاه ببینیم معنی خواب شرف و بزرگی است.

رنگ نارنجی در خواب به دستگاه تانسلی اشاره دارد.

منوچهر مطیعی

دیدن رنگ سفید در خواب خوب است.

رنگ زرد غم و رنج و بیماری است.

رنگ سیاه غروز و مقام و شان و منزلت است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب برنج خام خیس شده ؛ با پوست شستن و خوردن برنج با زرشک

رنگ سرخ نشان دهنده هیجان و اضطراب است.

سبز نشان دهنده شادی است و همچنین خرمی.

ابن سیرین

دیدن رنگ سفید در خواب نشان دهنده این موضوع است که بیننده خواب دین پاکی دارد.

دیدن رنگ سرخ برای مردان رنج و کراهت است و برای زنان خوب است.

دیدن رنگ سبز برای مردان و زنان خوب است و به خیر و صلاح معنی می شود.

رنگ قرمز عصبانیت و تهاجم و قدرت و احساس خطر است.

رنگ سیاه در لباس مردان غم و مصیبت است ، مگر برای کسانی که همیشه سیاه می پوشند.

رنگ کبود در لباس مردان و زنان به اندوه و مصیبت معنی می شود.

تعبیر خواب خانه سفید و بزرگ تعبیر خواب دیوار گچی تعبیر خواب دیوار تعبیر خواب خانه قرمز تعبیر خواب دیوار سیاه تعبیر ریختن رنگ تعبیر خواب رنگ سبز دیوار تعبیر خواب خانه آبی رنگ

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 1 اردیبهشت 1401

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام مُچُم و لینک مستقیم بلا مانع است.