مجموعه آموزشی علم بدنسازی و پرورش اندام

پکیج فوق العاده با زبان شیرین فارسی در قالب دو DVD

مجموعه آموزشی علم بدنسازی و پرورش اندام

آموزش های DVD یک :

حرکات نرمشی کششی – حرکت کششی ساق پا – حرکت کششی جلو ران – حرکت کششی فیله کمر – حرکت کششی پهلوها

حرکت کششی پشت بازوها – حرکات سینه – حرکت پرس سینه – حرکت سینه تخت – حرکت زیر سینه – حرکت پرس سینه با دمبل

حرکت پروانه (صلیب) – حرکت پرس بالای سینه با دمبل – حرکت پرس بالای سینه با دمبل (فلای) – حرکت زیر سینه با دمبل

حرکت زیر سینه با دمبل پروانه – حرکت پلاور با دمبل – حرکت شنای سوئدی – حرکت دیپ – حرکت پارالل – حرکت کار با دستگاه باترفلاگ

مجموعه آموزشی علم بدنسازی و پرورش اندام

حرکت کراساور – حرکت فلای با دستگاه مولتی فلای – عضلات پشت – حرکت بارفیکس – حرکت بارفیکس به صورت دست باز

حرکت بارفیکس به صورت سر به طرف داخل – حرکت بارفیکس به صورت دست جمع – حرکت لیفت با دمبل – حرکت لیفت با هالتر

حرکت زیربغل با هالتر – حرکت زیربغل با هالتر دستها جمع و بالعکس – حرکت دمبل تکی خم شده – حرکت جفت دمبل خم شده

حرکت نشر خم شده جفت دمبل – حرکت شرالتس با هالتر – حرکت تی – حرکت مولتی هیپ از پشت – حرکت لت از پشت

مجموعه آموزشی علم بدنسازی و پرورش اندام

حرکت زیربغل قایقی – حرکت لت دست جمع – حرکات شکم – حرکت زیر شکم خلبانی – حرکات شکم با میز کرانچ نیمه پایین

حرکات شکم با میز کرانچ نیمه بالا – حرکات شکم با میز کرانچ حرکت کامل – حرکت زیر شکم با میز کرانچ به صورت خوابیده

حرکت پیچشی شکم با میز کرانچ – حرکت مولتی هیپ – حرکت مولتی هیپ از پهلوها – حرکت مولتی هیپ از رو به رو

مجموعه آموزشی علم بدنسازی و پرورش اندام

آموزش های DVD دو :

عضلات سرشانه – حرکت سرشانه با هالتر از جلو نشسته – حرکت سرشانه با هالتر از پشت نشسته – حرکت پرس سرشانه جفت دمبل نشسته

حرکت سرشانه با جفت دمبل آرنولدی نشسته – حرکت پرتاب دمبل ها به جلو – حرکت نشر رو به رو تک تک با دمبل – حرکت پرتاپ دمبل ها به طرفین

حرکت نشر جانب با دمبل ها – حرکت سرشانه از پشت – حرکت با دستگاه اسمیت از جلو – حرکت جلو بازو با هالتر – حرکت ساعد با هالتر

مجموعه آموزشی علم بدنسازی و پرورش اندام

حرکت جلو بازی با هالتر ایزی – حرکت جلوبازو با هالتر ایزی دست جمع – حرکت جلو بازو با دمبل نشسته – حرکت جلوبازو با دمبل چکشی

حرکت جلوبازو با دمبل زانوزده – حرکت جلوبازو با دمبل ایزی – حرکت جلوبازو با هالتر با دستگاه لار – حرکت جلوبازو با میز لاری با دمبل

حرکت جلوبازو با کابل ایستاده – حرکت جلوبازو با طناب – حرکت ترکیبی جلوبازو و قسمت بالای سینه – حرکت پشت بازو با دمبل نشسته

حرکت پشت بازو با دمبل به صورت خوابیده – حرکت پشت کیک بک با دمبل – حرکت پشت بازو با دمبل به صورت تک – خوابیده و مورب

مجموعه آموزشی علم بدنسازی و پرورش اندام

حرکت پشت بازو با کابل به صورت ایستاده – حرکت مچ با هالتر به صورت نشسته – حرکت مچ با هالتر به صورت ایستاده از پشت

حرکت ساعد با هالتر – حرکت فیله کمر – حرکت فیله کمر با زاویه – حرکت فیله لانگز با دمبل – حرکت لانگز با هالتر – حرکت پرس پا

حرکت جلو ران با دستگاه – حرکت هاک اسکوات – حرکت مولتی هیپ از داخل – حرکت های پا – حرکت اسکوات با دمبل – حرکت بیرون ران با دستگاه

حرکت داخل ران با دستگاه – حرکت پشت ران با دستگاه – حرکت اسکوات با دستگاه اسمیت – حرکت ساق پا با دستگاه به صورت نشسته

مجموعه آموزشی علم بدنسازی و پرورش اندام

حرکت ساق پا با دستگاه شیب دار به صورت ایستاده – حرکت پشت ران با هالتر

با خیال آسوده خرید نمایید این محصول دارای پشتیبانی کامل خرابی می باشد

سفارش دهید , تحویل بگیرید و در آخرین مرحله هزینه سفارش را به مامور پست پرداخت نمایید

در صورتی که با کلیک روی دکمه زیر به سبد خرید منتقل نشدید موجودی محصول به پایان رسیده است

قیمت کالا : 10.000 تومان

خرید اینترنتی

اگر با نحوه خرید اینترنتی آشنا نیستید اینجا کلیک نمایید